Wednesday, December 4, 2013

SALAM KASIH PADA SEMUA... ALHAMDULILLAH BLOG INI MASIH ADA.

Assalamu'alaikum wb.
Al hamdulillah saya kembali berblog semula setelah sekian lama merehatkan diri dari melakarkan kata-kata. Saya mulakan perbicaraan kata dengan kita menatap Surah yang mulia Yaasin. Ayat 1 sehingga Ayat 9.

 
 Cukuplah setakat ini sebagai mula bicara. Semoga bertemu lagi di lain lebaran. Jumpa lagi.Thursday, January 17, 2013

TAFSIR AYAT AL AHZAB 33: 21-27

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

22. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.

23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya),

24. Supaya Allah memberikan Balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

25. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang Keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh Keuntungan apapun. dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan . Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

26. dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memesukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan.

27. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.


ltulah keadaan orang-orang Munafiqin dan orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka, juga gambaran penyebar penyebar khabar angin. ltulah gambaran mereka yang buruk, tetapi malapetaka kesusahan dan ketakutan tidak mengubahkan semua manusia kepada gambaran yang buruk itu, malah di sana ada golongan yang berseri seri gemilang di tengah suasana yang gelap itu, hati mereka begitu tenang di tengah-tengah kemelut itu. Mereka penuh percaya kepada Allah dan redha dengan qadha’ Nya. Mereka yakin mendapat kemenangan dari Allah selepas melalui segala keadaan yang cemas dan nanar ini. Al-Quran memulakan gambaran golongan yang berseri-seri gemilang itu dengan menyebut Rasulullah s.a.w.

21. “Sesungguhnya pada akhlak Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi mereka yang mengharapkan keredhaan Allah dan keselamatan pada Hari Akhirat dan banyak mengingati Allah.”

Walaupun di dalam suasana yang amat mencemas, susah dan letih lesu ini, namun Rasulullah s.a.w. tetap merupakan sumber keamanan, keyakinan, harapan dan ketenangan kepada kaum Muslimin. Pengkajian terhadap sikap Rasulullah s.a.w. di dalam menghadapi peristiwa peperangan al-Ahzab yang besar ini boleh memberi pedoman dan panduan kepada para pemimpin jama’ah dan pergerakan (da’wah Islamiyah). Ia memberi contoh tauladan yang baik kepada mereka yang mengharapkan keredhaan Allah dan balasan yang baik pada Hari Akhirat, juga kepada mereka yang menunjukkan contoh yang baik dan mengingati Allah tanpa melupakan-Nya.Eloklah kita mengetahui serba sedikit tentang sikap Rasulullah s.a.w. ini sebagai contoh, kerana kita tidak dapat menghuraikannya dengan terperinci di sini.

Rasulullah s.a.w. keluar menggali parit pertahanan bersama-sama kaum Muslimin. Beliau memotong dengan kapak, menyodok tanah dengan penyodok dan mengangkut tanah dengan keranjang-keranjang. Beliau turut menyanyikan sajak bersama mereka dengan suara yang tinggi semasa bekerja. Mereka menyanyikan sajak-sajak yang bersahaja yang digubah dan kejadian-kejadian yang berlaku. Misalnya ketika itu ada seorang Islam bernama Ju’ayl. Rasulullah s.a.w. tidak sukakan nama ini, lalu mengubahkannya kepada nama ‘Amr. Lalu orang-orang Muslimin yang berkerja menggali parit itu mendendangkan beramai-ramai sebuah sajak mengenainya yang bersahaja:

Beliau menukar namanya.. Dari Juayl kepada Amr
Setiap hari ada sahaja.. Beliau menolong si malang derita

Apabila mereka mendendangkan kata-kata “Amr Rasulullah s.a.w. turut meningkah ‘Amran’. Begitu juga apabila mereka mendendangkan katakata "Zah" beliau turut meningkah “Zahran”. Di sini dapatlah kita gambarkan betapa mesranya suasana ketika itu, di mana kaum Muslimin bekerja keras (menggali parit) dan Rasulullah s.a.w turut serta memotong dengan kapak, menyodok tanah dengan penyodokpenyodok, mengangkut tanah dengan keranjang-keranjang dan menyanyikan sajak ini bersama-sama mereka. Di sini juga dapat kita gambarkan bagaimana hebatnya suasana mesra ini melepaskan tenaga dan semangat di dalam jiwa mereka, mencurahkan perasaan sukarela, keghairahan, keyakinan dan kebanggaan di dalam hati mereka. Ketika itu Zaid ibn Thabit berada dalam kumpulan yang bertugas mengangkut tanah. Rasulullah s.a.w. telah memujinya, “Dia seorang belia yang amat bagus”. (Pada suatu hari) dia mengantuk dan terus tertidur di dalam parit. Udara ketika itu sangat dingin, lalu ‘Umarah mengambil senjatanya tanpa disedarinya. apabila dia tenjaga dia terkejut, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Wahai Abu Ruqad (Pak Tidur) engkau tidur hingga senjata engkau hilang entah ke mana.” Kernudian beliau bertanya: “Siapa tahu di mana senjata anak muda ini? Jawab ‘Umarah, “Wahai Rasulullah s.a.w.! Senjatanya ada pada saya. Ujar beliau: “Pulangkan senjata itu kepadanya.” Kemudian beliau melarang mereka supaya jangan menakut-nakutkan orang orang Islam dan bergurau dengan mengambil barang-barang kepunyaan mereka. Peristiwa ini menggambarkan betapa mata dan hati Rasululiah s.a.w. sentiasa waspada dan ingat kepada setiap orang yang ada di dalam barisan perjuangan sama ada muda atau tua, juga menggambarkan semangat gurau senda yang rnanis dan mesra (sebagaimana tersemat dalam kata-kata beliau kepada Zaid ibn Thabit): “Wahai Abu Ruqad! (Pak Tidur) Engkau tidur hingga senjata engkau hilang entah ke mana”. Pada akhirnya peristiwa ini juga menggambarkan keadaan suasana mesra, di mana kaum Muslimin hidup di bawah naungan Nabi mereka dalam masa yang amat genting itu. Di samping itu semangat perjuangan Rasulullah s.a.w. sentiasa melihat kemenangan dari jauh hingga beliau nampak kemenangan itu di dalam cahaya-cahaya api yang tercetus dari batu-batu yang terkena hayunan cangkul, kemudian beliau ceritakannya kepada kaum Muslimin untuk membangkitkan keyakinan dan kepercayaan di dalam hati mereka.

Ujar Ibn Ishaq: Aku telah diceritakan dari Salman al-Farisi katanya “Aku sedang mencangkul di suatu sudut parit itu, tiba-tiba satu batu yang keras menyusahkan cangkulku. Rasulullah s.a.w. berada berhampiran denganku. Apabila beliau melihat aku mencangkul dan melihat tempat itu amat keras dan sukar kepada aku, beliau pun turun dan mengambil cangkul dari tanganku lalu beliau cangkulkan tempat itu dengan cangkulan yang kuat hingga terpercik cahaya api, kemudian beliau mencangkul sekali lagi dan cahaya api terpercik pula sekali lagi. Kemudian beliau mencangkul bagi kali yang ketiga dan sekali pula cahaya api itu terpercik”. Ujar Salman: Aku pun berkata: “Demi ayah bondaku, apakah cahaya yang aku narnpak terpancar ketika anda mencangkul itu. Sabda beliau “Engkau nampak cahaya itu, wahai Salman?” Jawab dia, “Ya, saya nampak”. Sabda baliau: “Cahaya api pertama itu mengalamat bahawa Allah akan memberi kemenangan kepadaku mena’luk negeri Yaman, cahaya yang kedua pula mengalamatkan bahawa Allah akan memberi kemenangan kepada aku mena’luk negeri Syam dan negeri sebelah Barat dan cahaya yang ketiga mengalamatkan bahawa Allah akan memberi kemenangan kepada aku mena’luk negeri sebelah Timur”. Tersebut di dalam kitab

karangan al-Maqrizi bahawa peristiwa ini adalah berlaku kepada ‘Umar ibn al-Khattab dengan disaksikan oleh Salman al-Farisi r.a. Pada hari ini dapatlah kita gambarkan betapa hebatnya pengaruh kata kata beliau itu di dalam hati kaum Muslirnmn yang sedang dikepung oleh serangan musuh itu. Di samping cerita-cerita Rasulullah s.a.w. yang gemilang itu dapatlah pula kita tokokkan dengan cerita Huzayfah yang pulang dari tugas meninjau keadaan bala tentera gabungan. Dia sedang dalam keadaan yang amat sangat sejuk, sedangkan Rasulullah s.a.w. ketika tu sedang mendirikan solat dengan berselimutkan kain lepas panjang salah seorang isterinya. Tetapi walaupun beliau sedang bersembahyang dan berhubung dengan Allah, namun beliau tidak membiarkan Huzayfah menggelentar kesejukan hingga beliau selesai sembahyang, malah beliau menarik Huzayfah di antara dua kakinya dan campakkan hujung kain lepas itu kepada Huzayfah upaya dia berselimut dengannya sementara beliau meneruskan sembahyangnya hingga selesai, lalu Huzayfah pun menyampaikan berita (pergerakan angkatan musuh) itu kepada beliau. Di menyampaikan berita gembira itu kepada beliau yang telah pun mengetahui berita itu dengan hatinya. Kemudian beliau mengirim Huzayfah untuk menghebohkan berita ini kepada kaum Muslimin, Cerita-cerita mengenai kebenanian Rasulullah s.a.w., ketabahan dan kecekalan beliau dalam menghadapi keadaañ yang ganas itu adalah jelas di sepanjang kisah peperangan itu. Kita tidak perlu lagi menyalinkan ceritacerita itu di sini kerana ia sangat masyhur.

Amatlah tepat firman Allah S.W.T:

21. “Sesungguhnya pada akhlak Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi mereka yang mengharapkan keredhaan Allah dan keselamatan pada Hari Akhirat dan banyak mengingati Allah.


(Pentafsiran ayat.ayat 22 - 25)
Kemudian dikemukakan pula gambaran iman yang kukuh dan tenang dan gambaran cemerlang kaum Mu’minin dalam menghadapi kemelut dan bahaya serangan musuh yang menggoncangkan hati mereka itu. Peristiwa yang menggoncangkan hati itu telah diambil mereka sebagai bahan untuk menambahkan ketenteraman, kepercayaan, keceriaan dan keyakinan mereka:

22. “Dan ketika orang-orang yang beriman melihat tentera-tentera gabungan, mereka berkata: Inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan RasulNya, dan benarlah Allah dan RasulNya, dan pemandangan itu tidak menambahkan mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri (kepada Allah).”

Kemelut dan kesusahan yang dihadapi kaum Muslimin di dalam Peperangan Ahzab ini amatlah besar. Ia benar-benar menggoncangkan hati mereka sebagaimana digambarkan Allah Yang Maha Benar:

11. “Di sanalah orang-orang Mu’min diuji dan digoncangkan (hati mereka) dengan goncangan yang amat kuat.”

Mereka semua adalah manusia yang mempunyai tenaga yang terbatas dan Allah tidak mentaklifkan mereka lebih dari keupayaan mereka. Walaupun mereka yakin akan mendapat pertolongan Allah pada akhirnya dan walaupun Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan berita gembira kepada mereka tentang kemenangan dan pena’lukan negeri-negeri Yaman, Syam dan negeri di sebelah Barat dan Timur pada masa depan, namun kegawatan situasi itu yang sedang menghadapi kemelut yang hebat itu tetap menggoncang, mencemas dan menyebakkan pernafasan mereka. Di antara cerita-cerita yang lebih menggambarkan keadaan ini ialah cerita Huzayfah. Rasulullah s.a.w. memang rnenyedari keadaan para sahabatnya. Beliau melihat mereka dari dalam jiwa mereka sendiri. Oleh kerana itu beliau bersabda: “Siapakah orang yang sanggup keluar meninjau keadaan musuh kemudian balik semula ke sini nescaya akan kupohon kepada Allah supaya Dia jadikannya temanku di dalam Syurga?” Walaupun permintaan beliau itu disertakan dengan syarat kembali pulang dan dengan do’a mendapat ni’mat bersahabat dengan Rasulullah s.a.w. di dalam Syurga, namun tiada seorang pun yang tampil menyahut seruan beliau. Apabila beliau menyebut nama Huzayfah, dia berkata: “Aku tidak dapat mengelak lagi dan tampil berdiri sebaik sahaja beliau memanggilku.” Situasi yang seperti ini tentulah tidak berlaku melainkan dalam keadaan yang paling cemas. Tetapi walaupun mereka berada di dalam ketakutan, di mana mata mereka meliar dan nanar, pernafasan mereka sebak, namun hubungan mereka dengan Allah tidak pernah putus, kefahaman mereka tidak menyimpang dari Sunnatullah dan mereka yakin kepada keteguhan Sunnatullah yang tidak pernah bergoyang. Mereka yakin bahawa titik akhir Sunnatullah itu akan terlaksana apabila titik awalnya telah terlaksana. Oleh kerana itulah mereka jadikan kecemasan yang dialami mereka itu sebagai landasan untuk menunggu pertolongan dari Allah. Ini adalah kerana mereka percaya kepada firman Allah S.W.T. sebelum ini:

214. “Adakah kamu mengira bahawa kamu akan memasuki syurga sedangkan kamu belum menerima dugaan seperti orang-orang Mu’min yang terdahulu dari kamu? Mereka telah ditimpa malapetaka dan kesusahan dan mereka telah digoncangkan ketakutan sehingga Rasulullah s.a.w dan orang-orang Mu’minin yang ada bersamanya pernah bersungut bilakah tibanya pertolongan dari Allah? (Lalu dijawab): Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” (Surah al-Baqarah)

Kini mereka sedang digoncangkan ketakutan dan kerana itu pertolongan dari Allah sudah dekat kepada mereka. Justeru itu mereka berkata:

22. “Mereka berkata: Inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul dan benarlah Allah itu Rasul-Nya dan pemandangan itu tidak menambahkan mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri (kepada Allah).”

22. “Inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya.”

Ketakutan, kesusahan, kegoncangan dan kesulitan ini adalah semuanya telah dijanjikan Allah bahawa Dia akan memberi pertolongan. Oleh pertolongan itu pasti datang:

22. “Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya”

…yakni benarlah Allah dan Rasut-Nya yang telah menunjukkan alamat (kedatangan pertolongan itu) dan kerana itu hati mereka tetap yakin kepada pertolongan dan janji Allah:

22. “Dan pernandangan itu tidak menambahkan mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri (kepada Allah).”

Mereka adalah segolongan manusia belaka. Mereka tidak rnarnpu membersihkan diri mereka dan perasaan-perasaan manusia dan kelemahan Mereka tidak dituntut menjangkau batas-batas jenis mereka sebagai manusiadan tidak pula disuruh keluar dari lingkungan jenis manusia sehingga hilang segala sifat-sifat dan ciri mereka sebagai manusia. Oleh kerana itulah Allah jadikan mereka sedemikian rupa supaya mereka tetap dengan sifat-sifat manusia dan tidak berubah kepada jenis makhluk yang lain; tidak berubah kepada malaikat-malaikat tidak pula kepada syaitan syaitan dan tidak pula kepada binatang dan batu batan. Sebagai manusia mereka tetap mengalami rasa takut dan cemas apabila dilanda kesusahan. Hati mereka akan bergoncang apabila menghadapi suasana bahaya yang melewati keupayaan meneka. Namun demikian, hati mereka tetap tertambat pada tali yang kukuh yang menghubungkan mereka dengan Allah. Tali inilah yang menghalangkan mereka dari gugur dan tali inilah yang membaharui harapan mereka dan mengawal mereka dari rasa putus as.a. Dengan sifat-sifat inilah mereka menjadi contoh yang unik dan tiada tolak bandingnya di dalam sejarah manusia Kita harus memahami hakikat ini supaya kita dapat memahami contoh golongan manusia yang unik ini. Kita harus memahami bahawa mereka hanya manusia. Mereka tidak terlepas dari tabiat manusia termasuk sifat-sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Punca keistimewaan mereka ialah kerana mereka dengan sifat-sifat manusia mereka telah berjaya mendaki setinggitinggi kemuncak yang disediakan Allah untuk makhluk manusia, iaitu mereka telah memperlihatkan kebolehan mereka memelihara ciri makhluk manusia di bumi dan berpegang kukuh dengan tali perhubungan dengan langit (Allah).

Apabila kita melihat kelemahan kita sekali sekala atau kegoncangan dan ketakutan kita sekali sekala atau melihat sekali sekala kecemasan kita dalam menghadapi kesusahan dan bahaya, maka janganlah kita berputus asa dari diri kita dan janganlah kita terlalu terharu hingga menganggap diri kita sudah habis atau tidak layak buat selama lamanya untuk rnemikul tugas yang besar, tetapi di samping itu janganlah pula kita menyokong kelemahan kita dan menyanjungnya sebagai sifat semulajadi manusia dan janganlah pula kita mempertahankan kelemahan itu dengan alasan ia juga telah dialami oleh orang-orang yang lebih baik dari kita. Yang perlu kepada kita ialah berpegang teguh dengan tali Allah untuk bangun kembali dari rebah dan memulihkan semula keyakinan dan ketenteraman kita serta menjadikan kemelut yang menggoncangkan hati kita itu sebagai alamat bahawa kita akan mendapat pentolongan dari Allah. Dengan demikian kita kembali menjadi kuat, teguh dan tenang untuk meneruskan penjalanan. Inilah imbangan yang telah membentuk golongan Muslimin yang menjadi contoh yang unik di zaman permulaan Islam. Merekalah contoh yang disebut-sebut al-Qur’an, di mana diceritakan kisah-kisah perjuangan mereka yang gemilang dan keteguhan mereka memegang janji mereka dengan Allah. Di antara mereka ada yang gugur syahid dan ada pula yang menunggu untuk gugur syahid:

23. “Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang benar benar menunaikan apa yang telah mereka janjikannya kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur syahid dan di antara rnereka pula ada yang menunggu (mati syahid). Dan mereka tidak mengubahkan janji mereka sedikit pun.”

Mereka ini contoh golongan yang bertentangan dengan golongan yang keji yang berjanji dengan Allah bahawa mereka tidak akan berundur lari dari perjuangan kemudian mereka tidak menepati janji itu:

15. “Sedangkan dahulunya mereka telah berjanji dengan Allah iaitu mereka tidak akan berpaling undur dan janji Allah tetap akan disoal.”

Imam Ahmad télah meriwayatkan dengan sanadnya dari Thabit katanya: Bapa saudaraku Anas ibn an-Nadhr r.a. sangat terkilan kerana tidak dapat ikut bersama Rasulullah s.a.w. di dalam Peperangan Badar. Dia berkata “Aku tidak ikut berjuang di dalam peperangan pertama yang diceburi Rasululah s.a.w. Demi sesungguhnya jika Allah memberi kesempatan kepadaku berjuang dalam peperangan selepas ini, nescaya Allah dapat melihat bagaimana aku berjuang.” Ujar Thabit: Dia bimbang mengeluarkan perkataan yang lain. Kemudian dia turut berjuang bersama-sama Rasulullah s.a.w. di dalam Peperangan Uhud. Di sana dia bertemu dengan Saad ibn Mu’az r.a., lalu dia berkata kepadanya, “Aku tercium bau Syurga di Bukit Uhud” Kata Thabit: Lalu dia bertempur hingga gugur syahid. Di badannya terdapat lebih lapan puluh luka-luka ditetak, ditikam dan dipanah. Kata saudara perempuannya iaitu ibu saudaraku ar-Rubaiyi binti an-Nadhr: “Aku dapat mengenal mayat saudaraku itu dan jari-jarinya” ujar Thabit: lalu turunlah ayat ini:

23. “Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang benar benar menunaikan apa yang telah mereka janjikannya kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur syahid dan di antara mereka pula ada yang menunggu (mati syahid). Dan mereka tidak mengubahkan janji mereka sedikit.”

(Hadith ini diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmizi dan an-Nasai dari hadith Sulaiman ibn al-Mughirah). Gambaran gemilang bagi contoh golongan Muminin ini adalah disebut di sini dengan tujuan untuk menyempurnakan gambaran iman berbanding dengan gambaran nifaq, keimanan yang lernah dan kemungkiran janji dari golongan lawannya supaya perbandingan itu dapat ditunjukkan dengan sempurna dalam rangka tarbiyah melalui peristiwa dari al-Qur’an. Gambaran itu diulaskan pula dengan menenangkan hikmat ujian dan akibat kemungkiran janji dan menyerahkan hal ini semuanya kepada kehendak iradat Allah:

24. “Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang benar kerana janji mereka dan menyeksakan orang-orang Munafiqin jika dikehendaki- Nya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.”

Ulasan sedemikian dibuat di tengah-tengah tayangan peristiwa peristiwa dan pemandangan-pemandangan dengan tujuan untuk memulangkan segala urusan kepada Allah dan untuk menjelaskan hikmat peristiwa itu, kerana tiada peristiwa yang sia-sia dan tiada pula yang berlaku secara kebetulan sahaja, malah peristiwa-peristiwa itu adalah berlaku mengikut hikmat dan tadbir yang telah ditentukan Allah dan berakhir dengan kesudahan-kesudahan yang dikehendaki Allah, di mana rahmat Allah terhadap para hamba-Nya dapat dilihat dengan jelas. Rahmat dan keampunan Allah selama-lamanya lebih dekat dan lebih besar:

24. “Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.”

Kemudian cerita peristiwa yang besar itu ditamatkan dengan kesudahan yang membenarkan tanggapan orang-orang Mu’minin terhadap Allah, mengesahkan kesesatan orang-orang Munafiqin dan orang-orang yang menyebar khábar-khabar angin dan salahnya tanggapan dan kefahaman mereka, juga menjelaskan nilai-nilai keimanan pada penghabisan peristiwa itu:

Peperangan Ahzab itu telah bermula kemudian terus berlangsung dan akhirnya tamat. Allahlah yang memegang teraju peperangan itu. Dialah yang mengendalikannya mengikut kehendak iradat-Nya. Hakikat ini telah diterangkan oleh ayat al-Quran yang tersebut dengan gaya pengungkapannya yang tersendiri, di mana segala peristiwa dan akibat telah disandarkan secara langsung kepada Allah Taala untuk menjelaskan hakikat ini dan menyematkannya di dalam hati dan menerangkan kefahaman Islam yang betul.


(Pentafsiran ayat-ayat 26 - 27)

Kekalahan itu bukan sahaja menimpa kaum Musyrikin Quraisy dan Ghatafan, malah turut menimpa Bani Qurayzah juga, iaitu kaum Yahudi yang menjadi sekutu kaum Musyrikin:

26. “Dan Allah telah menurunkan golongan Ahlil-Kitab (Bani Qurayzah) yang telah membantu mereka (angkatan musuh) dari kubu-kubu mereka dan mencampakkan perasaan takut ke dalam hati mereka. Sebahagian dari mereka kamu bunuh dan sebahagian lagi kamu tawan.”

27. “Dan Allah telah mewariskan kepada kamu tanah-tanah mereka, rumah rumah dan harta benda mereka, juga tanah-tanah yang belum kamu memijaknya dan Allah adalah Maha Kuasa di atas segala sesuatu.”

Cerita (kekalahan Bani Qurayzah) ini memerlukan sedikit penjelasan mengenai kisah kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. Orang-orang Yahudi di Madinah tidak pernah berdamai dengan Islam sejak kedatangannya kepada mereka kecuali dalam masa yang pendek sahaja. Rasulullah s.a.w. telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka pada permulaan kedatangan beliau ke Madinah. Dalam perjanjian itu beliau mewajibkan mereka bekerja sama dan membantu untuk menjaga keselamatan Madinah serta mengenakan syarat supaya mereka jangan melakukan pengkhianatan, perbuatan-perbuatan yang jahat, pengintipan dan supaya mereka jangan membantu musuh dan melakukan perbuatan perbuatan yang menyakiti. Tetapi tidak lama kemudian kaum Yahudi merasa bahawa agama yang baru ini mengancam kedudukan tradisional mereka selaku Ahlil-Kitab yang pertama kerana dengan sifat inilah membolehkan mereka menikmati kedudukan yang tinggi selama ini di kalangan penduduk Madinah. Mereka juga merasa terancam dengan peraturan baru masyarakat Madinah yang dibawa oleh Islam di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w. Sebelum ini mereka dapat mempergunakan keadaan permusuhan yang wujud di antara suku Aus dan Khazraj itu untuk mendapat kedudukan yang tinggi di Madinah, tetapi sekarang apabila Islam telah berjaya menyatu padukan Aus dan Khazraj di bawah pimpinan Nabi mereka yang mulia, maka kaum Yahudi tidak lagi berpeluang mendapat air yang keruh untuk mereka menangguk keuntungan di antara dua puak itu. Yang menjadi pukulan yang amat hebat kepada kaum Yahudi ialah apabila Abdullah ibn Salam pendeta dan ahli agama mereka yang terkenal itu memeluk Islam. Allah telah membuka pintu hatinya kepada agama Islam lalu dia memeluknya kemudian dia mengajak semua ahli rumahnya supaya memeluk Islam dan mereka semua telah menganut Islam bersamanya. Tetapi apabila dia bimbang jika dia mengumumkan keislamannya tentulah orang orang Yahudi akan membuat berbagai-bagai tuduhan terhadapnya, maka kerana itu dia telah meminta Rasulullah s.a.w. supaya beliau bertanya kepada orang orang Yahudi tentang peribadinya sebelum dia mengumumkan keislamannya kepada mereka. Apabila ditanya, mereka menjawab: Dia (Abdullah) itu penghulu kami dan anak penghulu kami, juga pendeta kami dan orang alim kami. Ketika inilah Abdullah ibn Salam keluar mendapatkan mereka dan meminta mereka supaya beriman sepertinya. Di sinilah mereka terperangkap. Lalu mereka melimparkan kata-kata yang buruk kepada Abdullah ibn Salam dan mengingatkan suku-suku Yahudi supaya berwaspada terhadãpnya. Kini mereka merasa kedudukan keagamaan dan politik mereka benar-benar terancam. Oleh itu mereka mengambil keputusan untuk melancarkan tentangan yang tidak mengenal damai terhadap Muhammad s.a.w. Sejak itu bermulalah peperangan yang tidak pernah damai di antara kaum Yahudi dan Islam sehingga hari ini. Ia bermula dengan perang dingin menurut istilah sekarang, iaitu peperangan propaganda terhadap Muhammad s.a.w. dan terhadap Islam. Di dalam peperangan ini orang-orang Yahudi telah menggunakan berbagai bagai cara yang terkenal di dalam sejarah mereka. Mereka menggunakan cara menaburkan keraguan terhadap kerasulan Muhammad s.a.w. dan melemparkan kekeliruan-kekeliruan di sekitar agama yang baru itu. Mereka menggunakan cara melaga-lagakan di antara orang-orang Islam, sekali di antara Aus dan Khazraj dan sekali pula di antara orang-orang Ansar dan Muhajirin. Mereka menggunakan cara mengintip orang-orang Islam untuk kepentingan musuh musuh mereka dan kaum Musyrikin. Mereka menggunakan orang-orang dalam yang diambil dari orang-orang Munafiqin yang berpura-pura Islam untuk mencetuskan fitnah di dalam barisan orang orang Islam. Akhir sekali mereka menunjukkan tembelang diri mereka yang sebenar dan menggunakan cara menggemblengkan tenaga untuk menyerang kaum Muslimin sebagaimana yang telah berlaku di dalam Peperangan Al Ahzab.

Suku-suku kaum Yahudi yang terpenting ialah Bani Qaynuqa’, Bani an-Nadhir dan Bani Qurayzah dan setiap suku itu masing-masing mempunyai masalah dengan Rasulullah s.a.w. dan orang-orang Islam. Suku Bani Qaynuqa’ merupakan satu suku Yahudi yang paling berani. Mereka menaruh dendam terhadap kaum Muslimin apabila mereka mendapat kemenangan di dalam Peperangan Badar. Mereka bertindak mengganggu orang-orang Islam dan memungkiri perjanjian yang wujud di antara mereka dengan Rasulullah s.a.w. kerana bimbangkan kedudukan beliau akan menjadi begitu kuat hingga tidak mampu lagi ditentang mereka apatah lagi setelah beliau berjaya mengalahkan kaum Quraysy dalam peperangan pertama di antara beliau dengan mereka. Ibn Hisyam telah menceritakan hal mereka di dalam as-Sirah melalui saluran lbn Ishaq katanya:

Di antara cerita Bani Qaynuqa’ ialah Rasulullah s.a.w. telah mengumpul mereka di pasar Bani Qaynuqa’ lalu bersabda kepada mereka:

“Wahai sekalian orang-orang Yahudi! Takutilah kepada kemurkaan Allah sebagaimana yang telah menimpa kaum Quraysy, peluklah agama Islam kerana kamu telah pun mengetahui bahawa saya adalah seorang Nabi yang diutuskan Allah. Semua ini terdapat di dalam kitab suci kamu dan dalam janji Allah kepada kamu.” Jawab mereka:” Wahai Muhammad, janganlah engkau tertipu apabila engkau mendapat kesempatan mengalahkan kaum (Quraysy) yang tidak tahu berperang itu. Kami, demi Allah, jika kami memerangi engkau, nescaya tahulah engkau bahawa kamilah orang-orang yang sebenar handal”.

Ibn Hisyam juga telah menceritakan hal mereka melalui saluran Abdullah ibn Ja’far katanya: Di antara cerita Bani Qaynuqa’ ialah ada seorang perempuan Arab datang menjual barangnya di pasar Bani Qaynuqa’. Kemudian perempuan itu duduk bersama seorang tukang emas di pasar itu. Orang-orang Yahudi di situ mahu dia membuka mukanya, tetapi dia enggan lalu tukang emas itu mengambil hujung kain perempuan itu dan mengikatkannya di belakangnya. Apabila perempuan itu bangkit berdiri maka kainnya terus terselak mendedahkan ‘auratnya. Mereka pun ketawa lalu perempuan itu menjerit menyebabkan seorang Islam menyerbu ke arah tukang emas itu dan membunuhnya, lalu orang-orang Yahudi menyerang orang Islam itu dan membunuhnya. Kemudian keluarga orang Islam itu menyeru kaum Muslimin melawan orang-orang Yahudi itu mcnyebabkan mereka marah, lalu terjadilah suatu pergaduhan di antara mereka dengan kaum Yahudi Bani Qaynuqa.

Ibn Ishaq telah menyambungkan cerita ini katanva: Lalu Rasulullah s.a.w. mengepung Bani Qaynuqa’ sehingga mereka bersetuju menerima pengadilannya. Ketika inilah Abdullah ibn Ubay ibn Salul tampil menemui beliau seraya berkata: “Wahai Muhammad, tolonglah layan sekutu-sekutu saya dengan baik” (ketika itu Bani Qaynuqa’ menjadi sekutu orang-orang Khazraj), tetapi Rasulullah s.a.w. tidak menghirau permintaannya, lalu dia merayu lagi, (“Wahai Muhammad, tolonglah layan sekutu-sekutu saya dengan baik.” Rasulullah s.a.w. (sekali lagi) berpaling darinya, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam saku baju besi Rasulullah s.a.w. Dan beliau pun bersabda kepadanya: “Lepaskan aku”. Rasulullah s.a.w. kelihatan sangat marah hingga wajahnya berubah dan bersabda lagi: “Lepaskan aku”. Jawab Abdullah: “Tidak, demi Allah saya tidak lepaskan anda sehingga anda berjanji memberi layanan yang baik kepada suku-suku saya. Mereka terdiri dari empat ratus orang yang tidak berbaju besi dan tiga ratus orang yang berbaju besi. Mereka telah mempertahankan saya dari orang-orang Arab dan bukan Arab. Anda boleh membunuh mereka dalam satu pagi sahaja. Sesungguhnya, demi Allah, saya takut ditimpa malapetaka”. Kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab: “Baiklah aku serahkan mereka kepada engkau”. Abdullah ibn Ubay ibn Salul pada masa itu mempunyai kedudukan di kalangan kaumnya. Oleh kerana itu Rasulullah s.a.w. berkenan menerima permintaannya mengenai Bani Qaynuqa’ dengan syarat mereka meninggalkan negeri Madinah. Mereka dibolehkan mengambil harta benda mereka bersama mereka kecuali senjata. Dengan ini terselamatlah negeri Madinah dan satu masyarakat Yahudi yang mempunyai kekuatan yang peñting.

Adapun kaum Yahudi Bani an-Nadhir pula, Rasulullah s.a.w. telah keluar untuk menemui mereka di dalam tahun yang Keempat Hijrah selepas Peperangan Uhud dengan tujuan menuntut mereka supaya bersama-sama membayar diat dua orang yang terbunuh mengikut perjanjian yang telah dimeteraikan di antara beliau dengan mereka. Apabila beliau menemui mereka, mereka pun berkata: “Baiklah, wahai Abul-Qasim, kami boleh menolong anda memenuhi permintaan yang dipinta anda itu.” Tetapi apabila mereka berkumpul sesama mereka secara diam-diam mereka berkata: Kamu tidak akan menemui lelaki ini (Muhammad) dalam keadaannya yang seperti sekarang. Oleh itu siapa di antara kamu yang sanggup naik ke atas rumah ini dan menggugur batu ke atasnya supaya kita terselamat darinya? Ketika itu Rasulullah s.a.w. sedang duduk di tepi dinding rumah mereka. Apabila mereka hendak bertindak melaksanakan rancangan mereka yang jahat itu, Allah mengilhamkan kepada Rasulullah s.a.w. dan mendedahkan rancangan mereka terhadap beliau, lalu beliau pun bangkit dari tempat itu dan terus keluar pulang ke Madinah. Beliau memerintah kaum Muslimin supaya bersiap sedia untuk memerangi Bani an-Nadhir itu. Mereka berkubu di dalam kubu-kubu mereka dan Abdullah ibn Ubay ibn Salul kepala Munafiqin telah mengirim utusannya kepada mereka meminta mereka supaya bertahan dengan gagah berani dan gigih. Katanya: “Kami tidak akan menyerahkan kamu (kepada Muhammad). Jika kamu diserang, kami akan bcrpcrang bersama-sama kamu dan jika kamu diusir keluar, kami akan keluar bersama-sama kamu”. Tetapi orang-orang Munafiqin tidak memenuhi janji mereka dan Allah telah mencampakkan perasaan takut ke dalam hati Bani an-Nadhir lalu mereka rnenyerah diri tanpa perang dan pertempuran. Mereka meminta Rasulullah s.a.w. supaya bersetuju melepaskan mereka keluar (dari Madinah) dan memelihara darah mereka dengan syarat mereka dapat membawa harta benda mereka sekadar yang dapat dibawa oleh unta-unta mereka kecuali senjata. Rasulullah s.a.w. telah bersetuju dengan permintaan mereka. Mereka pun keluar menuju Khaybar dan setengahnya menuju ke Syam. Di antara pembesar-pembesar mereka yang menuju Khaybar ialah Salam ibn Abul-Haqiq, Kinanah ibn Ar-Rabi’ ibn Abul-Haqiq dan Huyai bin Akhtab. Merekalah tokoh-tokoh yang disebutsebut sebagai orang-orang yang berusaha mengemblengkan kaum Musyrikin Quraysy dan suku Ghatafan (untuk memerangi kaum Muslimin) di dalam Peperangan Ahzab.

Sekarang tibalah kita kepada kisah peperangan Bani Qurayzah. Didalam Peperangan Ahzab. Dahulu telah pun diceritakan tentang pendirian mereka yang telah berpaling tadah menyebelahi kaum Musyrikin untuk memerangi kaum Muslimin dengan hasutan pemimpin-pemimpin Bani an- Nadhir terutama Huyai ibn Akhtab. Tindakan Bani Qurayzah membatalkan perjanjian yang dimeteraikan dengan Rasulullah s.a.w. di masa itu lebih menyulitkan kaum Muslimin dan menghadapi serangan tentera tentera gabungan dari luar Madinah. Di antara cerita yang dapat menggambarkan betapa besarnya ancaman yang dihadapi kaum Muslimin dan betapa besarnya kebimbangan yang ditimbulkan oleh undakan Bani Qurayzah yang membatalkan penjanjian itu ialah cerita yang menerangkan apabila berita pembatalan perjanjian itu sampai kepada Rasulullah s.a.w, beliau pun mengutus Sa’d bn Mu’az ketua suku Aus, Sa’d ibn Ubbadah ketua suku Khazraj bersama-sama Abdullah ibn Rawahah dan Khawwat ibn ,Jubayr r.a. Sabda be!iau “Pergilah tengok apakah benar berita tindakan kaum Yahudi itu atau tidak? Jika benar berilah satu isyarat yang dapat aku memahaminya dan janganlah kamu menimbulkan keadaan pecah belah pada orang ramai (dengan menghebohkan berita itu), dan jika mereka masih lagi menghormati perjanjian di antara kita dengan mereka, maka hehdaklah kamu hebohkan berita kepada mereka.” Cerita ini menggambarkan bagaimana Rasulullah s.a.w. menduga kesan berita itu kepada orang ramai Muslimin. Lalu rombongan itu pun keluar menemui Bani Qurayzah dan mereka dapati keadaan mereka lebih buruk dan berita yang sampai kepada mereka. Mereka mencaci Rasulullah s.a.w. Mereka berkata Siapakah Rasulullah? Tiada perjanjian dan tiada persetujuan di antara kami dengan Muhammad. Kemudian rombongan itu pulang menyampaikan berita itu kepada Rasulullah sa..w. secara sindiran bukannya secara terus tenang, lalu Rasulullah sa..w. bersabda: “Wahai kaum Muslimin! Bergembiralah!” (Beliau berkata begitu dengan tujuan menguatkan semangat kaum Muslimin dan kesan berita yang buruk itu menjalar di dalam barisan mereka). Ujar lbn Ishaq: Pada masa inilah kaum Muslimin mengalami kesusahan dan kecemasan yang amat benat. Mereka dikepung musuh dari hulu dan hilir sehingga mereka menaruh berbagai-bagai sangkaan dari setengah-setengah orang Munafiqin memperlihatkan sikap talam dua muka… hingga akhir.

Demikianlah suasana di dalam masa Peperangan Ahzab: Apabila Allah S.W.T. menolong Nabi-Nya dengan member kemenangan kepada beliau dan mengusir musuh-musuhnya balik membawa dendam kesumat meneka, maka beliau pun pulang ke Madinah dan kaum Muslimmn pun meletakkan senjata-senjata mereka. Ketika Rasulullah s.a.w. sedang bermandi manda membersihkan dirinya dan debu-debu perjuangan di rumah Ummu Salamah r.a., tiba-tiba Jibril a.s. menjelma dan berkata kepadanya: “Adakah anda telah méletakkan senjata, wahai Rasulullah?” Jawab Basulullah s.a.w “Ya.” Jibril: “Tetapi para malaikat belum lagi meletakkan senjata mereka dan inilah masa kembali memburu musuh.” Kemudian Jibril berkata: “Sesungguhnya Allah memerintah anda bangkit menyerang Bani Qurayzah”. Mereka tinggal beberapa batu dan Madinah. Peristiwa ini berlaku selepas sembahyang Zohor. Rasulullah s.a.w. telah berpesan (kepada kaum Muslimin). “Jangan sesiapa pun sembahyang ‘Asar melainkan di tempat Bani Qurayaah.” Apabila mereka berada di tengah perjalanan, waktu ‘Asar pun masuk lalu setengah mereka menunaikan sembahyang dengan member alasan bahawa tujuan pesanan Rasuluflah s.a.w. tadi ialah untuk mempercepatkan penjalanan sahaja, sementara yang lain berkata: Kami tidak akan menunaikan solat ‘Asar melainkan di tempat Bani Qurayzah. Tiada seorang pun dari dua puak itu mencela satu sama lain. Pemergian mereka diikuti oleh Rasulullah s.a.w. Beliau telah melantik Abdullah ibn Ummi Maktum sebagal pemangku pemerintah Madinah dan menyerahkan panji-panji angkaian tentera kepada Ali ibn Abu Talib r.a. Beliau telah memerangi Bani Qurayzah dan mengepung mereka selama dua puluh lima malam. Setelah dikepung sebegitu lama, maka pada akhirnya mereka bersetuju untuk menerima apa sahaja keputusan yang akan dibuat terhadap mereka oleh Sa’d ibn Mu’az ketua suku Aus r.a. kerana Bani Qurayzah merupakan sekutu suku Aus di zaman jahiliyah. Mereka percaya bahawa Sa’d ibn Mu’az akan memberi keputusan yáng baik kepada mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul terhadap sekutunya kaum Yahudi Bani Qaynuqa’ sehingga dia dapat meminta Rasulullah s.a.w. membebaskan Bani Qaynuqa’. Oleh itu mereka fikir bahawa Sa’d juga akan berbuat seperti Abdullah ibn Ubay terhadap mereka. Mereka tidak tahu bahawa Sa’d r.a. telah mendapat kecederaan akibat terkena anak panah di dalam Peperangan Ahzab menyebabkan urat nadi lengannya terputus dan darah keluar tidak berhenti. Rasulullah s.a.w. telah membakarkan luka itu dengan besi panas untuk memberhentikan darahnya dan menempatkannya di sebuah khemah rawatan di dalam masjid agar beliau dapat melawatnya dan dekat. Sa’d telah berdoa kepada Allah: “Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan ada lagi peperangan dengan kaum Quraysy, maka panjangkanlah umur kami untuk menghadapi peperangan itu, dan jika Engkau telah memberhentikan peperangan di antara kami dengan mereka, maka hindarkannya, dan janganlah Engkau matikan daku sehingga hatiku puas membalas perbuatan Bani Qurayzah.” Do’anya telah diperkenankan Allah S.W.T. Mereka telah ditakdirkan bersetuju untuk menerima apa sahaja keputusan Sa’d terhadap mereka dengan pilihan dan permintaan mereka sendiri. Ketika itulah Rasulullah s.a.w. menjemput Sa’d dari Madinah supaya datang mengadili Bani Qurayzah. Apabila dia datang dengan menunggang keldai yang khusus disediakan untuknya, maka orang-orang Aus pun dating merayu kepadanya. Mereka berkata: “Wahai Sa’d! Mereka (Bani Qurayzah) itu adalah bekas sekutu-sekutu engkau. Adililah mereka dengan baik.” Orang-orang Aus tews memujuk Sa’d supaya kasihan belas kepada Bani Qurayzah tetapi Sa’d mendiamkan diri dan apabila mereka terus mendesaknya, diapun berkata: “Sekarang sarnpailah masa kepada Sa’d membuat keputusan yang tegas kerana Allah tanpa mengindahkan celaan siapa pun.” Mendengar jawapan ini mereka pun faham bahawa Sa’d tidak akan membiarkan Bani Qurayzah itu hidup. Apabila Sa’d menghampiri khemah Rasulullah s.a.w. beliau bersabda (kepada perajurit-perajurit Islam): Bendirilah kamu sekalian menyambut ketua kamu”. Mereka sekalian berdiri dan menurunkan Sa’d dari kenderaannya kerana menghormati kedudukannya agar ia lebih berwibawa mengenakan hukuman terhadap Bani Qurayzah. Apabila Sa’d duduk, Rasulullah s.a.w. pun bersabda kepadanya: “Mereka ini”, beliau menunjuk kepada Bani Qurayzah, “telah bersetuju untuk menerima sebarang hukuman engkau. Oleh itu hukumkan mereka dengan apa sahaja hukuman yang disukai engkau.” Lalu Sad r.a. bertanya: Adakah hukuman saya akan diluluskan ke atas mereka?” Jawab Rasulullah s.a.w.: “Ya.” Tanya Sa’d lagi: “Adakah hukuman saya akan dituluskan ke atas orang-orang yang ada di dalam khemah ini Jawab beliau: “Ya.” Tanya Sa’d lagi: “Adakah hukuman saya juga akan diluluskan oleh orang yang berada di sebelah ini?” (Dia menunjukkan ke pihak Rasulullah s.a.w, sambil memalingkan mukanya dan beliau kerana menghormatinya). Jawab beliau: “Ya”. Kemudian Sa’d r.a. pun berkata: “Saya membuat keputusan semua perajurit mereka dibunuh, zuriat mereka ditawan dan harta benda mereka dirampas.” Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: “Engkau telah menghukumkan dengan hukuman Allah dan atas tujuh petala langit”. Kemudian Rasulullah s.a.w. memenintah supaya digalikan parit dan apabila parit-parit itu siap digali, mereka pun dibawa ke sana dengan tangan yang terikat ke belakang dan dipancung. Jumlah mereka ialah di antara tujuh dan lapan ratus orang. Kanak-kanak mereka yang belum baligh dan wanita wanita mereka dijadikan tawanan dan harta benda mereka dirampas, termasuk dalam kumpulan yang dibunuh itu ialah Huyai ibn Akhtab (pemimpin Bani an-Nadhir) yang turut masuk ke dalam kubu Bani Qurayzah sebagai menepati janjinya dengan mereka.

Sejak hari itu lemahlah pengaruh Yahudi dan gerakan talam dua muka di Madinah. Kaum Munafiqin menundukkan kepala meneka dan merasa gentar tenhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan mereka. Se!epas peristiwa-peristiwa ini kaum Musyrikin tidak lagi berfikir dan merancang untuk memerangi kaum Muslimin, malah sebaliknya kaum Musliminlah yang memerangi mereka sehingga sampai kepada masa pena’lukan Makkah dan Ta’if . Dapatlah dikatakan bahawa di sana ada hubungan yang rapat di antara gerakan Yahudi dengarn gerakan orang-orang Munafiqin dan kaum Musyrikin. Pengusiran Yahudi dari negeri Madinah telah menamatkan hubungan itu. Di sini dapatlah dilihat satu perbezan amat jelas di antana dua zaman itu di dalam sejarah pertumbuhan dan kemantapan kerajaan Islam. Tepatlah seperti firman Allah:

26. “Dan Allah telah menurunkan golongan Ahlil-Kitab (Bath Qurayzah) yang telah membantu mereka (angkatan musuh) dan kubu-kubu mereka dan mencampakkan perasaan takut ke dalam hati mereka. Sebahagian dan mereka kamu bunuh dan sebahagian lagi kamu tawan.”

27. “Dan Allah telah mewariskan kepada kamu tanah-tanah mereka, rumah rumah dan harta benda mereka, juga tanah-tanah yang belum kamu memijaknya dan Allah adalah Maha Kuasa di atas segala sesuatu.”

Yang dimaksudkan dengan tanah-tanah yang diwarisi oleh kaum Muslimin yang belum dipijak mereka mungkin tanah-tanah kepunyaan Bani Qurayzah yang berada di luar perkampungan mereka, kerana harta-harta itu semua termasuk di dalam harta benda mereka yang menjadi milik kaum Muslimin, mungkin juga ungkapan itu merupakan isyarat bahawa Bani Qurayzah akan menyerah tanah-tanah mereka tanpa perang. Jadi maksud “pijak” di dalam ayat ini ialah “perang”.

27. “Dan Allah adalah Maha Kuasa di atas segala sesuatu.”

Ayat ini merupakan ulasan yang diambil dari alam kenyataan. Ulasan ini mengembalikan segala perkara kepada Allah. Ayat yang telah lepas juga, iaitu ketika menceritakan kisah peperangan ini telah mengembalikan segala urusan kepada Allah. Ia menyandarkan tindakan-tindakan di dalam peperangan itu secara langsung kepada Allah untuk menegakkan hakikat yang agung ini iaitu hakikat yang telah ditanamkan Allah di dalam hati kaum Muslimin dengan perantaraan peristiwa-peristiwa yang berlaku dan dengan penerangan al-Quran selepas berlakunya peristiwa-peristiwa itu supaya menjadi asas kefahaman Islam di dalam jiwa mereka. Demikianlah tamatnya tayangan peristiwa yang amat besar, iaitu satu peristiwa yang mengandungi peraturan-peraturan, nilai-nilai, arahan-arahan dan dasar-dasar yang dibawa oleh al-Quran untuk diterapkan ke dalam hati kaum Muslimin dan kehidupan mereka. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang berlaku itu menjadi bahan tarbiyah dan al-Qur’an menjadi pemandu dan penterjemah kehidupan dan peristiwa-peristiwanya, juga penterjemah arah aliran dan kefahamankefahamannya. Kini nilai-nilai telah mantap dan hati menjadi tenang dan yakin melalui ujian-ujian Ilahi dan bimbingan al-Qur’an.


Fi Zilalil Quran - As Syahid Syed Qutb

Wednesday, January 2, 2013

Tafsir Surat al-A’raf:96-100

96. Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Al A’raf)Tafsir Surat al-A’raf:96-100


Ayat-ayat yang akan kita kaji berikutnya ini memang patut direnungkan karena dengan lebih mendalam ianya difahami ianya sebenarnya berbicara tentang keadaan umat Islam dan dunia ketika ini. Karena itu dengan mengkaji, merenungi, menghayati serta mengamalkannya, kita mengharapkan janji Allah di dalamnya dapat terealisasi dan ancaman-Nya dapat dihindarkan.

Allah Ta’ala berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَاْلأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {96} أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ {97} أَوْأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ {98} أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلاَيَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ {99} أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ اْلأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيَسْمَعُونَ {100}

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya,[96]. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur.? [97]. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain.? [98]. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga) Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi,[99]. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi).? [100]

Makna Umum
Setelah Allah menjelaskan sunnah-Nya terhadap umat-umat terdahulu, yaitu ditimpakannya siksaan dan kesengsaraan terhadap mereka setelah mereka mendustakan (ayat-ayat-Nya) dan membangkang. Kemudian bila umat-umat tersebut belum juga bertaubat dan terus bergelumang dalam kekufuran dan pembangkangannya, Dia akan melimpahkan berbagai kebaikan untuk mereka berupa harta yang banyak dan kondisi ekonomi yang baik, lalu secara tiba-tiba Dia membinasakan mereka sehingga jadilah mereka setelah itu manusia-manusia yang merugi di dunia dan akhirat.

Dia Ta’ala membuka pintu taubat dan pengharapan bagi para hamba-Nya seraya berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri” yakni mereka yang mendustakan (ayat-ayat Allah) seperti orang-orang kafir Mekkah, Thaif dan penduduk kota lainnya. “Beriman” yakni kepada Allah dan Rasul-Nya, (beriman) dengan hari pertemuan-Nya, janji dan ancaman-Nya. “Dan bertakwa” yakni kepada Allah sehingga tidak berbuat syirik, bermaksiat terhadap-Nya dan Rasul-Nya; niscaya Dia Ta’ala akan membukakan bagi mereka pintu-pintu langit berlimpahan rahmat dan berkah. Melimpahkan bagi mereka perbendaharaan bumi dan menganugerahkan mereka rizki yang baik akan tetapi penduduk negeri-negeri terdahulu telah mendustakan (ayat-ayat Allah) sehingga Dia menimpakan azab kepada mereka sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Penduduk bumi sekarang ini yang mendustakan (ayat-ayat Allah), hanya dua jalan bagi mereka; mengambil pelajaran dari apa yang menimpa penduduk negeri-negeri terdahulu lalu beriman, bertauhid dan berbuat ta’at. Atau tetap di atas kesyirikan dan pendustaan lalu ditimpakan atas mereka azab yang dulu pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu dimusnahkan secara pukal dan disapu habis. Inilah yang ditunjukkan firman-Nya pada ayat 96 di atas, yaitu firman-Nya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Sedangkan dalam tiga ayat berikutnya (97,98,99), Allah Ta’ala menegur akan kelalaian penduduk negeri-negeri tersebut dengan mencela kedegilan dan keterusmenerusan mereka di atas kebatilan seraya menyatakan kehairanan terhadap keadaan mereka tersebut. Karena itu, Dia berfirman, “Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur.?” Yakni apakah mereka memasa-bodoi (pura-pura tidak tahu) apa yang telah terjadi terhadap orang-orang sebelum mereka sehingga merasa aman dari azab kami yang datang pada malam hari saat mereka sedang terlelap tidur.? “Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain.?” Yakni apakah penduduk negeri-negeri lalai dan merasa aman-aman saja terhadap datangnya azab kami di waktu Dhuha (matahari sepenggalahan naik) sementara mereka tengah asyik mengerjakan amalan yang tidak bermanfa’at bagi mereka yang seakan sedang bermain-main dengan permainan anak-anak.? “Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah” yakni mereka terlena karena kami mengulur-ulur bagi mereka dan memperdayai mereka sehingga merasa aman dari Perencanaan Allah.? Sesungguhnya orang yang merasa aman-aman saja dari Perencanaan Allah hanyalah orang-orang yang merugi.

Sementara firmannya dalam ayat ke-lima (ayat 100), “Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi).?” Yakni telah butalah orang-orang yang mempusakai bumi setelah penduduknya lenyap dan belum jelas bagi mereka serta belum menyadari bahwa andaikata Kami menghendaki, tentu Kami azab mereka karena dosa-dosa mereka sebagaimana Kami telah mengazab orang-orang yang mempusakai rumah-rumah mereka karena dosa-dosa mereka. “Dan Kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)” yakni Kami menjadikan di setiap hati mereka sumbatan sehingga mereka tidak menyadari apa yang dikatakan kepada mereka dan tidak memahami apa yang diinginkan terhadap mereka hingga akhirnya mereka binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum mereka.


Petunjuk Ayat
Di antara petunjuk ayat-ayat di atas adalah:
1. Allah Yang Maha Pengasih menawarkan rahmat-Nya kepada para hamba-Nya dan tidak meminta yang lebih-lebih dari mereka selain iman dan takwa
2. Diharamkan bersikap lalai dan wajib ingat dan waspada
3. Diharamkan bersikap merasa aman dari Perencanaan Allah
4. Bila suatu umat merasa aman-aman saja dari perencanaan Allah, maka hendaklah mereka bersiap-siap menyambut penyesalan dan datangnya suatu azab yang pasti datang
5. Wajib mengambil pelajaran dari apa yang dialami orang-orang terdahulu, yaitu dengan tidak melakukan faktor-faktor yang menyebabkan kebinasaan mereka.

(Sumber: Aysar at-Tafaasiir karya Syaikh Abu Bakar al-Jazaairy)

Renungan:

Ketika membaca al-Qur’an perlu mentadabburi (merenungi)-nya sehingga dapat menambah keimanan kita dan keyakinan akan kebenarannya, asalkan tidak bertentangan dengan makna dan petunjuk ayat.

Dalam ayat-ayat di atas, sangat terbukti sekali betapa al-Qur’an itu adalah firman Allah, bukan buatan manusia, yaitu bahwa ia memiliki kemukjizatan.

Bila kita memperhatikan apa yang terjadi di negara jiran kita saja, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, seakan ayat-ayat di atas berbicara di depan mata kita. Kejadian-kejadian seperti gempa, tanah longsor, banjir dan sebagainya tidak jauh dari waktu-waktu yang disebutkan tersebut. Di Garut, misalnya, tanah longsor itu terjadi di malam hari saat orang-orang sedang terlelap, demikian pula gempa di Aceh, ada yang di pagi hari dan kejadian lainnya di seluruh pelosok tanah air; semuanya terjadi pada waktu-waktu yang disebutkan ayat-ayat diatas. Ini membuktikan bahwa semua itu hanyalah atas kehendak Allah semata. Belum lagi bila kita melihat kejadian-kejadian yang menimpa penduduk di luar negeri, seperti di Iran, Bangladesh, Srilanka, Amerika, Cuba dan sebagainya.

Juga membuktikan bahwa musibah-musibah itu terjadi tidak terlepas dari sikap manusia itu sendiri, yaitu perbuatan maksiat kepada Allah dan kerusakan di muka bumi.

Dalam kejadian Tsunami di Aceh, misalnya, timbul juga pertanyaan lain di benak kita; kenapa tidak nampak bangkai-bangkai binatang yang sepatutnya banyak mengapung dan bergelimpangan di permukaan beberapa hari setelah kejadian itu? Bagaimana mereka boleh selamat.? Jawabannya mudah; iaitu semata-mata di atas kehendak Allah, binatang-binatang itu diberi naluri yang tinggi sehingga dapat membaca fenomena alam, sekaligus hal itu merupakan kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya. Dia menimpakan bencana kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan menyelamatkan siapa yang dikehendaki-Nya pula. 

Di sisi yang lain, kita menyaksikan kebenaran janji Allah dalam ayat-ayat tersebut untuk menjadikan negeri-negeri yang beriman dan bertakwa sebagai negeri yang sejahtera, aman dan tenteram. Di antara contohnya yang perlu kita renungkan kembali adalah betapa pada masa Rasulullah s.a.w, para al-Khulafa` ar-Rasyidun dan generasi tabi’in keadaannya sangat aman, damai dan sejahtera. Tidak tersebut berita dari nukilan ahli sejarah yang dapat dipercaya mengenai musibah-musibah besar seperti yang terjadi di abad kontemporari ini. Jelas sekali ini menunjukkan bahwa janji Allah itu pasti benar dan terjadi.

Semoga dengan ini, akan lebih membuka mata hati kita untuk segera dan tidak menunda-nunda lagi bertaubat dan kembali kepada Allah serta berhenti melakukan semua bentuk kemaksiatan. Wallahu a’lam

Disunting dari: http://www.alsofwah.or.id/?pilih=lihatquran&id=69

Friday, December 21, 2012

ISRAHELL

Video dokumentari yang baik tentang perjuangan Palestin

Tuesday, November 20, 2012

KURANG DUA HARI SEMINGGU DI KELANTAN

Alhamduliilah bersempena dengan Mu'tamar PAS Kali Ke 58 di PUTIK (Pusat Tarbiyyah Islam Kelantan) Pengkalan Chepa sekali lagi saya menjejakkan kaki ke Serambi Mekah. 14hb Oktober 2012 Rabu sehingga 18hb Oktober Ahad. Kali ini saya menginap agak jauh dari PUTIK iaitu di Wakaf Che Yeh.

Menjejak kaki di bumi Kelantan ini terasa kelainannya. Terasa diri kita ini disambut mesra oleh penghuninya yang mahukan PAS memerintah di sini dan menjadikan UMNO sebagai pembangkang. Ahlan wa Sahlan wahai pendokong Parti Islam SeMalaysia. Selamat bermu'tamar.

Setiap kali menuju ke PUTIK dari Wakaf Che Yeh memang tak bermasalah kerana papan tanda ke PUTIK cukup banyak dan jelas. Yang menjadi masalah ialah ketika balik dari PUTIK... papan tandanya tak ada. 4 hari kononnya mahu cuba menguasai jalan-jalan di Kota Bharu ini akhirnya tewas... tak semudah yang disangka.

Begitulah hebatnya rangkaian jalanraya di Kota Bharu ini ianya seolah-olah seperti permainan mencari jalan keluar.

Seperkara lagi pada pemerhatian saya adalah bahwa Kota Bharu ini memang sangat-sangat memerlukan flyover kerana terlalu banyak traffic light. Ini sudah pasti akan membantu kelancaran perjalanan khususnya ketika waktu balik kerja.
Kekangan peruntukan tak sepatutnya berlaku di sini kerana Kelantan adalah negeri pengeluar minyak yang sepatutnya menerima Royalti yang dinafikan oleh Kerajaan Pusat yang jumlahnya kini mencecah 10.21 billion.

Seperkara yang menakjubkan saya adalah Pameran replika pedang dan rumah Nabi s.a.w yang dianjurkan oleh MAIK dari awal Nov sehingga awal Disember 2012 yang mana bayaran masuknya adalah percuma. Yang cukup menghairankan adalah lokasi pameran tersebut. Ianya diadakan di Istana Negeri tempat penginapan beradu Sultan Kelantan.

Rakyat Kelantan berduyun-duyun mengunjungi istana yang menggambarkan betapa hebatnya hati Sultan Kelantan yang ada sekarang ini... yang mana berjiwa besar sanggup merakyatkan istana milik Sultan. Inilah kali pertama dapat melihat keindahan istana Raja. Memang cantik....!
Dalam pameran tersebut menimbulkan rasa cinta pada ulamak-ulamak terdahulu, Islam dan mengingatkan kembali kehidupan Nabi s.a.w kita yang tercinta. Model Sistem Pendidikan Pondok Terkenal Pasir Tumboh juga dipamirkan.